Four Eggs Theory

Author: Honza Zamojski
Publisher: NERO
Size: 34 x 24 cm
Pages: 44
Weight: 0.6 kg
Cover: Soft
Publication date: 2015
Availability: 2
60.00 PLN
W idealnym świecie idealne jajko byłoby idealnie owalną geometryczną bryłą z idealnie kulistym centrum żółtka i peryferiami białka. Po ugotowaniu takiego egzemplarza i przekrojeniu wzdłuż można zauważyć odwzorowany w mikroskali model orbity Ziemi krążącej wokół Słońca. Oba systemy, ten kosmiczny jak i ten ludzki są zamknięte i komplementarne, w których żywotność jednego z elementów zależy od drugiego. Natomiast przestrzeń pomiędzy powierzchnią żółtka i krawędzią skorupki jajka w skali kosmicznej jest przestrzenią oddziaływań między naszą planetą i najbliższą gwiazdą. W „Teorii czterech jaj” głównym elementem ilustrującym jest właśnie syntetyczny obraz połówki jajka – zamkniętego systemu z rdzeniem i otaczającą go atmosferą. W zamierzeniu teoria ta opisuje jednostkowy, choć w większej perspektywie także cykliczny i powtarzalny proces stwarzania artystycznego to znaczy Pracy. Praca jest kluczowym elementem Praktyki artystycznej. Jednocześnie opisywana w niniejszym tekście teoria może zostać poddana analizie dzięki ilustrującego ją diagramowi. Gdyby szukać analogii w potocznej wiedzy, należałoby spytać: co było pierwsze, kura czy jajo? [...] Gdybym chciał zastosować teorię czterech jaj do niej samej, to w skrócie wygląda to tak: mam intuicyjną (Intuicja) potrzebę uporządkowania świata materii (Istota) i idei (Idea) wokół mnie i dlatego zainspirowany (Inspiracja) teoretycznymi rozważaniami literatów, poetów i artystów oraz rozmaitymi artefaktami myślę nieustannie jak to zrobić (Idea) aby w logiczny sposób przekazać moją wiedzę np. pisząc ten tekst (Istota). To wszystko składa się na Pracę, która jest częścią większej całości – Praktyki.