Miasta #14 - Konflikty Przestrzenne

Publication date: 2016
Language: Polish
Pages: 145
Weight: 0.5 kg
Cover: Soft
ISSN: 2299-6745
Availability: 4
16.00 PLN
Magazyn Miasta poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Kwartalnik jest pierwszą ogólnokrajową i międzyśrodowiskową platformą wymiany poglądów i doświadczeń, która pomoga wszystkim środowiskom zaangażowanym w pracę nad przemianami polskich przestrzeni zurbanizowanych w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców. Tytuł skierowany jest do środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy – od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. Dystrybuowany jest też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich. Magazyn Miasta współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Kwartalnikowi patronują Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Merytorycznie współpracują z nami Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Kongres Ruchów Miejskich. Magazyn powstał w 2013 roku z inicjatywy Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy z licznymi środowiskami. Od drugiego numeru wydawany jest przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, IBPP pozostaje współwydawcą.