Między dokumentalnością a eksperymentem - Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989

Author: Karolina Ziębińska-Lewandowska
Size: 12 x 20 cm
Pages: 334
Cover: Soft
Language: Polish
Publication date: 2014
ISBN: 978-83-64443-03-9
59.00 PLN
Każdy, kto uprawiał fotografię w czasach PRL lub się nią interesował, wie, jak ważną rolę obok wystaw odgrywały wówczas czasopisma. Tytuły takie jak „Fotografia” czy „Obscura” pełniły funkcje podobne jak w literaturze pismo „Literatura na Świecie”, a w filozofii i językoznawstwie „Teksty” —periodyki na bieżąco zapoznające odbiorców z dużą częścią najciekawszych zjawisk rodzimych i zagranicznych w danej dziedzinie. Bogato ilustrowana książka Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej przedstawia najciekawsze zjawiska z zakresu krytyki oraz powojennej fotografii. Autorka omawia zryw awangardowy po zakończeniu wojny, spory o kształt socrealizmu, fotomedializm, zagadnienie abstrakcji w fotografii, niezwykły rozwój reportażu fotograficznego oraz to, jak o tych zjawiskach pisano. Publikacja ta wypełnia znaczącą lukę w opracowaniach polskiej historii fotografii czasów PRL. Karolina Ziębińska-Lewandowska - kuratorka i historyczka fotografii, przez wiele lat związana z warszawską Zachętą, współzałożycielka i przez pięć lat prezeska Fundacji Archeologia Fotografii. Autorka licznych wystaw, w tym: Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku (Zachęta, Warszawa 2008), Allan Sekula: Polonia i inne opowieści (Zachęta, Warszawa 2011), Krzysztof Pijarski: JL-KP (Fotohof, Salzburg 2013), Zbigniew Dłubak: Struktury ciała / Estructuras del Cuerpo (PhotoEspana, Madryt 2013). Jest także autorką bądź współautorką kilkudziesięciu książek na temat fotografii, m.in. Kronikarki. Fotografie Warszawy 1945–1946 czy Zbigniew Dłubak: Struktury ciała / Estructuras del cuerpo / Body Structures. Od marca 2014 jest kuratorką w dziale fotografii w paryskim Centre Pompidou, gdzie współpracuje z Clémentem Chéroux, jednym z najciekawszych francuskich historyków fotografii