Spektakl dezintegracji

Author: McKenzie Wark
Size: 12 x 20 cm
Pages: 334
Cover: Soft
Language: Polish
44.00 PLN
Spektakl dezintegracji to kontynuacja opowieści o Międzynarodówce Sytuacjonistycznej, którą McKenzie Wark rozpoczął w świetnie przyjętej książce The Beach Beneath the Street (Plaża pod brukiem). W swojej nowej pracy Wark przedstawia spuściznę lat sześćdziesiątych i umieszcza późne dzieła sytuacjonistów w kontekście znacznie szerszym i głębszym, niż się to przyjęło robić. Ujawnia ich związki ze współczesnością i odkrywa przenikliwą krytykę nowoczesności. Posiłkując się pracami sytuacjonistów, wyznacza historyczne etapy społeczeństwa spektaklu: od formy rozproszonej przez zintegrowaną, aż po ulegającą dezintegracji. Spektakl dezintegracji to niezwykła alternatywna historia radykalnej praxis, a zarazem wezwanie do podjęcia działań w dobie kryzysu finansowego i ożywienia ulicznych protestów. Przywołuje ukryte drogi wyjścia z XX wieku i wskazuje na te, które wiodą w wiek XXI. McKenzie Wark – australijski teoretyk mediów, pracuje jako wykładowca w New School w Nowym Jorku. Autor m.in. A Hacker Manifesto – książki, w której poddaje krytyce zjawisko utowarowienia informacji, Gamer Theory – pracy upatrującej w grach komputerowych utopijnej wizji świata, oraz The Beach Beneath The Street – książki podejmującej temat spuścizny Międzynarodówki Sytuacjonistycznej.