The Manual

Author: Jo-ey Tang
Publisher: Galeria Miejska Arsenał + Morava
Size: 210 x 136 mm
Pages: 64
Cover: hard
Publication date: 2012
ISBN: 978-83-61886-42-6
Availability: 1
29.00 PLN
Książka „Manual” to przerobiony na tomik poezji podręcznik do analizy pisma wydany przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze w 1987 roku. Poetycki tekst, który dostajemy do rąk, został „wyrzeźbiony” w zawartości wcześniej zeskanowanej książki, przy zachowaniu oryginalnej kolejności stron oraz reprodukcji. Prosty zabieg wymazywania tekstu pozwolił autorowi na bezpretensjonalne konstruowanie nowych treści, na kształt budowania wniosków w oparciu o poszlaki i dowody zbrodni. Swoją pierwszą autorską publikacją Jo-ey Tang podtrzymuje interesujące go najbardziej nieustanne krążenie obrazów, obiektów oraz idei. Jego dotychczasowe prace oscylowały wokół fotografii, wideo, dźwięku oraz tekstu w nieustannym procesie zamazywania i budowania kolejnych konstelacji rzeczy i znaczeń. The Manual is a textbook for handwriting analysis released by the U.S. Federal Bureau of Investigation in 1987 that has been turned into a book of poetry. The poetic text that we have in hand was ‘carved’ out of the contents of a previously scanned book, retaining the original order of pages and reproduction. Simply by erasing text, the author has been able to unpretentiously reconstruct the contents, building conclusions based on circumstantial evidence and evidence of a crime.