Widmontologia - Teoria Filozoficzna i Praktyka Artystyczna Ponowoczesności

Author: Andrzej Marzec
Publisher: Fundacja Bęc Zmiana
Size: 20 x 12 cm
Pages: 300
Weight: 0.3 kg
Cover: Soft
Language: Polish
Publication date: 2015
ISBN: 978-83-62418-49-7
Availability: 2
33.00 PLN
Przysługujący widmom wywrotowy, niemalże rewolucyjny potencjał został odsunięty oraz zagubiony poprzez pozbycie się tej kontrowersyjnej kategorii z terytorium metafizyki i zbyt pośpieszne odesłanie jej do przestrzeni badań nad literaturą, sprowadzając ją jedynie do roli użytecznego, bezpiecznego narzędzia interpretacji. Książka Andrzeja Marca odzyskuje niepokojący charakter widmontologii i ponownie wprowadza widma do myśli metafizycznej. Czym nawiedzona i przeniknięta jest tradycyjna metafizyka, co właściwie ją dręczy, nie daje spokoju oraz nieustannie podmywa jej stabilność? Kategoria widma Derridy posłużyła Marcowi przede wszystkim do rozważań nad charakterem współczesności i przeobrażeń, jakie dokonały się w obrębie myśli ponowoczesnej. Współczesna kultura, zdaniem Marca, stała się miejscem powstawania widm, nieustannie powracających z przeszłości. Uznając, że nie jesteśmy już w stanie tworzyć utopijnych wizji przyszłości, autor stara się zdać sprawę z widmowego charakteru współczesnej kultury, analizując m. in. strategie vintage, retro, nurt no future w kulturze lat 70. czy nurt fantastyki naukowej w literaturze. Książka Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności z serii kieszonkowej Fundacji Bęc Zmiana ukaże się 13 lipca. Andrzej Marzec — filozof, krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu.Redaktor Czasu Kultury, współpracuje z niezależnymi ośrodkami kultury: Kolektywem 1A oraz Centrum Amarant w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dekonstrukcji, widmontologii, współczesnej estetyki oraz zjawiska Nowej Fali we współczesnym kinie greckim.