XXX lat pracowni JEMS Architekci - Katalog

Publisher: JEMS Architekci
Author: Tomasz Trzupek
Publication date: 4 kwietnia 2019
89.00 PLN
Katalog z wystawy Tomasza Trzupka, architekta i malarza współpracującego z pracownią od 2016 r. Obrazy w subiektywny, syntetyczny sposób analizują i interpretują projekty JEMS, poszukując esencji, istotnych cech architektury założonej 30 lat temu pracowni. JEMS – cytując tekst wprowadzający do katalogu naszej wystawy autorstwa Aleksandry Kędziorek - „(…) nie tworzy według z góry powziętych tez czy manifestów”. Nie oznacza to jednak, że w na przestrzeni trzech dekad, naszej działalności nie przyświeca spójna filozofia. Wręcz przeciwnie - (…) projekty powstałe w pracowni mają wspólny mianownik. Są spójne na poziomie postaw i wartości – świadomości złożoności architektury, szacunku wobec otoczenia i korzystających z przestrzeni ludzi, dążenia do racjonalnej, powściągliwej i odpowiedniej architektonicznej formy, wrażliwości na materiał i kontekst.”