Terms / Regulamin


1. ZASADY OGÓLNE
Sklep internetowy Super Salon prowadzi sprzedaż poprzez stronę internetową za pośrednictwem strony  www.supersalon.org . Sklep Super Salon jest prowadzony przez Krzysztofa Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem ul. Kopińska 32a/14 , 02-327 Warszawa, NIP: 6112661715, REGON: 362777283,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki [zwanym dalej Super Salon].
 

2. ZASADY ZAKUPU
Zamówienia przyjmowane są przez sklep za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
Konsument w zamówieniu wskazuje zamawiane produkty oraz za pośrednictwem formularza  kontaktowego wskazuje prawdziwe dane osobowe i adres wysyłki. Po dokonaniu zakupu, konsument otrzyma automatycznego maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W sytuacji, w której produkt jest niedostępny konsument zostanie powiadomiony  o braku możliwości realizacji zamówienia w przeciągu 1 dnia roboczego. Super Salon przystępuje do realizacji zamówienia po wpłynięciu płatności na konto sklepu. Przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 

3. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
Ceny na stronie www.supersalon.org podane są w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) i zawierają podatek VAT. Zamawiający ma możliwość dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego (Bank Transfer) lub PayPal (info@supersalon.org). Kupujacy pokrywa koszty wysyłki, które podane są w trakcie składania zamówienia.
 
POLSKA
- Kurier DPD - 10 PLN
- Poczta Polska - 15 PLN
- odbiór osobisty (zamów, zapłać i odbierz sklepie stacjonarnym) - 0 PLN
 
Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone i posiadają numery, dzięki którym przesyłkę można śledzić.
 
EUROPA (EU)
- Poczta Polska - 50 PLN
 
Poza granicami Polski, dostarczmy przesyłki do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (EU). Cena przesyłki jest stała dla wszystkich zamówień niezależnie od ich wagi.
 
Jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem spoza tego obszaru napisz do nas na shop@supersalon.org a zorientujemy ile kosztowałaby przesyłka do Ciebie.
 

4. REKLAMACJE
W przypadku niezgodności towaru z umową należy skontaktować się ze sklepem Super Salon (www.supersalon.org) wysyłając e-maila na adres shop@supersalon.org i niezwłocznie odesłać wadliwy towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji  na adres naszego sklepu stacjonarnego i zarazem magazynu sklepu online:
 
Super Salon
Chmielna 10
00-020 Warszawa
POLAND
 
Sklep Super Salon (www.supersalon.org) rozpatruje reklamacje w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie wymieniamy na nowy. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, Konsument ma prawo odstąpić od umowy. W ciągu 5 dni roboczych Super Salon zwraca całą należność za reklamowany towar.
Nie akceptujemy przesyłek za pobraniem.
 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Super Salon.
 
Towar należy odesłać na adres Super Salonu wraz z dowodem zakupu oraz wskazanym numerem konta bankowego. Towar należy zwrócić w tym samym stanie w, którym się go otrzymało. Nie może nosić jakichkolwiek śladów używania. W ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu wysyłamy pieniądze na konto.
 
Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 

6. DANE OSOBOWE 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Super Salon danych osobowych może uniemożliwiać zrealizowanie zamówienia.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe przekazywane przez Zamawiającego są przetwarzane przez  Salon Urody Bożena Kowalska z siedzibą w Jeleniej Gorze, przy ulicy  1-go Maja 57. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.